Czyszczenie separatorów w kontekście szkoleń pracowniczych

Czyszczenie separatorów zasługuje na nawiązanie do szkoleń w firmie.

Czyszczenie separatorów

W firmie koncentrowano się na efektach szkolenia w kontekście wydajności pojedynczych pracowników. Ten okres, bardzo podobnie jak lata 60 i 70 charakteryzował się dosyć niską integracją interwencji szkoleniowych z celami strategicznymi organizacji w odniesieniu do czyszczenie separatorów

Takie szkolenia w niewielkim stopniu wspierały także plany strategiczne, a raczej koncentrowano się na rozwiązywaniu pewnych problemów na poziomie operacyjnym bądź taktycznym. W tymże okresie zaczęły wówczas pojawiać się pewne propozycje dotyczące pomiaru efektywności szkoleń. Zatem po raz pierwszy prócz wskaźników pomiaru „wiedzy” pojawiły się również mierzące efekty szkoleń w kontekście wydajności organizacji. Wówczas specjaliści koncentrowali się przeważnie na potrzebach działu bądź wybranych pracowniczych grup wykonujących czyszczenie separatorów. To badanie potrzeb szkoleniowych głównie opierało się na analizie pracy. W latach 80 i 90 skupiono się na kompetencjach pracowniczych, rozpoczęto stosować trochę bardziej rozbudowane narzędzia i techniki, które pomagały rozbudować działy kadr. Natomiast nadmierna formalizacja i rozbudowane systemy projektów szkoleniowych, które doprowadziły do sporej biurokratyzacji obszaru HR. Dopiero pod koniec lat 90 oraz początek XXI wieku przyniosły kluczową zmianę w kierunku koncentracji na obowiązkach o charakterze strategicznym. Zatem uwidoczniły swoje dążenia do wykorzystania wiedzy oraz praktyki dyrektorów HR w przygotowaniu strategii organizacji.

Wykonując czyszczenie separatorów przedsiębiorca nie może zapominać, ze wielki wpływ na rozwój HRD jako bowiem samodzielnego terenu badawczego miały pewne stowarzyszenia zrzeszające praktyków zajmujących się między innymi szkoleniami pracowników. Tu wymienia pierwszą tego typu profesjonalną organizację w USA American Society for Training and Development (ASTD), której korzenie sięgają aż do American Society of Training Directors i organizacji o akademickim rodowodzie utworzonej później Academy of Human Resource Development (AHRD). Wysoce silny wpływ na rozwój HRD wywarły bowiem doświadczenia II wojny światowej, a szczególnie finansowany poprzez rząd amerykański program Training Within Industry, którego głównym celem było przystosowanie przemysłu do potrzeb owej produkcji na potrzeby wojska, co stanowiło dość silny impuls dla coraz to nowszych rozwiązań.

Stawiając na czyszczenie separatorów forum warto także ukazać, że były to bowiem wtedy pierwsze na całym świecie wdrożone na tak szeroką skalę działalności szkoleniowo-doradcze. Wprowadzono je wówczas do przedsiębiorstw konsultantów z zadaniem przygotowania oraz realizacji zakrojonego na olbrzymią skalę programu szkoleniowego. Tę strategię oparto na 4 rodzajach interwencji: kształceniu „trenerów”, doświadczonych pracowników, których obowiązkiem było szkolenie podwładnych; szkoleniu z zakresu metodyki pracy, związanym z dokonywaniem oceny wyników, szkoleniu z zakresu relacji pracowniczych, stosunki przełożony/podwładny, owym szkoleniu kierowników w projektowaniu, a także w ulepszaniu programów szkoleniowych nakierowanych na czyszczenie separatorów.

Wówczas projekt ten przyniósł niezmiernie dobre efekty albowiem w ciągu czterech lat przeszkolono aż milion dwieście tysięcy osób, które bowiem po powrocie do firm rozpoczęły pracę z załogami. W tym wyniku działań odnotowano znaczny przyrost wydajności pracy w firmach. Te zebrane doświadczenia wykorzystywano z powodzeniem przy odbudowie powojennej japońskiej gospodarki. W tymże okresie powołano między innymi stowarzyszenie American Society of Training Directors skupiające przeważnie rzesze doświadczonych szkoleniowców i konsultantów. W pewnym odróżnieniu od ASTD ta nowa organizacja AHRD skierowała swą ofertę do pracowników wyższych uczelni reprezentujących przeróżne dziedziny koncentrujące się zwyczajnie na problematyce rozwoju osób w organizacji. Pośród członków AHRD znalazły się także osoby wywodzące się ze środowisk powiązanych z edukacją reprezentujący w przeszłości naukę dorosłych, edukację ustawiczną, zawodową, techniczną, a aktualnie: rozwój zasobów ludzkich, kształcenie zasobów ludzkich, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologię, socjologię, ekonomię, zarządzanie, biznes i administrację.