Rodzaje współwłasności oraz zniesienie wspolwlasnosci

Zniesienie współwłasności często wzbudza wiele pytań Czym dokładnie jest współwłasności i w jaki sposób można dokonać jej zniesienia?

Tematyka współwłasności najczęściej pojawia się w kontekście nieruchomości, które należą do wielu osób. Przykładowo, do współwłasności może dojść wskutek otrzymania spadku – spadkodawca przekazuje daną nieruchomość wszystkim swoim dzieciom, które następnie stają się jej współwłaścicielami w równych częściach.

Taka sytuacja może prędzej czy później zacząć rodzić problemy, dlatego też konieczne staje się wówczas zniesienie wspolwlasnosci.

Czym jest współwłasność? Na czym dokładnie polega zniesienie współwłasności nieruchomości lub innej rzeczy? Odpowiedzi na te pytania przygotowała kancelaria notarialna Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska działająca w Łodzi.

Współwłasność – co to jest?

Współwłasnością określa się jedną z odmian własności, a dokładnie własność podzieloną, która dzielona jest według zakresu uprawnień przysługujących poszczególnym współwłaścicielom.

W przypadku współwłasności dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli, a każdy z nich posiad prawo własności, czyli odpowiednie uprawnienia składające się na własność. Niepodzielność w tym przypadku oznacza, że współwłaściciele mają prawo do całej rzeczy, a nie co części, która odpowiada udziałowi.

Przedmiotem współwłasności najczęściej jest nieruchomość. Prawo wskazuje, że musi być to konkretna rzecz, dlatego też masa majątkowa składająca się z różnych praw nie może być przedmiotem współwłasności.

Gdy pojawiają się problemy ze współwłasnością, najczęściej przeprowadza się zniesienie współwłasności. Warto przy tym zaznaczyć, że może być to albo sądowe zniesienie współwłasności, albo też procedurę można przeprowadzić w kancelarii notarialnej.

Rodzaje współwłasności:

  • Współwłasność w częściach ułamkowych – każdy ze współwłaścicieli posiada równą część udziałów w nieruchomości i może rozporządzać nimi bez zgody pozostałych współwłaścicieli.
  • Współwłasność łączna – nie wyróżnia ona udziałów. Najczęściej mamy tu do czynienia ze współwłasnością wynikającą z małżeńskiej wspólności majątkowej.

Najczęściej podział nieruchomości przeprowadza się w pierwszym przypadku. Gdy mamy do czynienia ze współwłasnością łączną, na przykład w małżeństwie, na ogół wpierw przeprowadza się rozwód, który powoduje ustanie wspólności majątkowej, a potem dokonuje się podziału.

Zatem, w jaki sposób możliwe jest zniesienie współwłasności mieszkania, domu czy też działki?

Zniesienie współwłasności – jak można je przeprowadzić?

Aktualnie zniesienie współwłasności działki, mieszkania czy też zniesienie współwłasności domu jednorodzinnego czy innego rodzaju własności możliwe jest na dwa sposoby, a mianowicie:

  • sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości
  • zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

W pierwszym przypadku, czyli wtedy, gdy prowadzone jest zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie, sąd może zasądzić podział nieruchomości, przyznać ją jednej z osób przy obowiązku spłaty pozostałych, a w skrajnych przypadkach może też wskazać na konieczność sprzedaży nieruchomości – wtedy zyski dzielone są między współwłaścicieli.

Gdy jednak współwłaściciele nieruchomości są zgodni co do podziału nieruchomości, wówczas może pomóc im notariusz. Notarialne zniesienie współwłasności nieruchomości jest procedurą szybszą, łatwiejszą, a także wygodniejszą.

Sprawę może wykonać dla nas także wybrany notariusz w Łodzi czy innego miasta – usługi tego typu świadczą wszystkie kancelarie notarialne w Polsce.